Vrienden

Vrienden laten de raderen van Repair Café Oegstgeest langer draaien

Vrienden – niemand kan zonder. Ook Repair Café Oegstgeest kent ze. De vrijwilligers van het Café natuurlijk, de sponsoren. En geen Café zonder bezoekers, de dorpsgenoten die vaak langs komen, trouwe bezoekers. Soms om samen iets te repareren, de andere keer voor de gezelligheid of omdat ze het idee een warm hart toedragen. Wie zijn betrokkenheid tastbaar wil maken, kan Repair Café Oegstgeest blijvend steunen met een vaste geldelijke bijdrage. Met een bedrag vanaf tien euro per jaar kan iedereen Vriend worden van Repair Café Oegstgeest.

Hoe word je vriend

Vriend worden van Repair Café Oegstgeest gaat eenvoudig. Download en print het hierna volgende Vrienden-formulier. Vul het in en lever het met je gift in bij de ontvangsttafel van het maandelijkse Café. Daar liggen trouwens ook formulieren klaar als je bijvoorbeeld geen printer hebt.

Wie jaarlijks een tientje of meer schenkt aan Repair Café Oegstgeest staat officieel te boek als ‘Vriend’. De schenker mag zijn of haar naam bijschrijven op een van de Vriendenvlaggen die maandelijks tijdens het Café wapperen. Je wordt dan letterlijk het bekende radertje dat het grote geheel laat draaien, samen met de vrijwilligers. Verder ontvang je – als je dat wilt – de e-mailnieuwsbrief van Repair Café Oegstgeest.

 

REPAIR CAFE 28 JUNI 2014 08

 

Waar blijft het geld?

Het is een prettig gevoel te weten dat je bijdraagt aan het voortbestaan van het Repair Café in Oegstgeest, zeker op de wat langere termijn. Want ook al gaat het om vrijwilligerswerk, er is natuurlijk toch ook geld mee gemoeid: de aanschaf van (specialistisch) gereedschap, snoeren, opbergsystemen, de koffie en thee voor bezoekers, de broodjes voor vrijwilligers, drukwerk, organisatiekosten en zo meer.

Twee jaar lang heeft gemeente Oegstgeest met subsidie gezorgd dat het initiatief kon opbloeien. Nu is het een niet meer te missen voorziening voor milieuvriendelijk handelen en gratis hulp bij hergebruik van kapotte goederen. Vanaf 2015 moet de organisatie echter op eigen benen staan, met name financieel. Deels lukt dit al, via twee wegen. Lokale ondernemers vinden het werk van Repair Café Oegstgeest belangrijk. Zij leveren steun in de vorm van goederen of diensten. Daartoe horen ook de eigenaren van locaties waar het Repair Café te gast mag zijn. Sommige sponsors zijn zichtbaar op de startpagina van onze website.

De tweede bron van inkomsten bestaat uit eigen bijdragen van Café-bezoekers. Dat kapotte goederen voor iedereen gratis gerepareerd kunnen worden, is en blijft een belangrijk uitgangspunt van het Repair Café. Hiernaast staat het bezoekers vrij om met een contante gift hun waardering uit te drukken voor het geleverde werk. De pot voor vrijwillige bijdragen,  iedere maand op de ontvangsttafel, zorgt ervoor dat de lopende maandelijkse uitgaven gedekt worden.

Repair Café Oegstgeest wil ook de komende jaren haar diensten blijven leveren aan de groenere samenleving in ons dorp. Een goede financiële basis, juist op de langere termijn, is dan nodig. Wie hieraan wil bijdragen, stelt jaarlijks via onderstaand formulier tien euro of meer beschikbaar. Wordt daarom Vriend van Repair Café Oegstgeest. Vrienden – niemand kan zonder.

Geef een reactie

Weggooien? Mooi niet!