Huisregels

 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

Beloningsbeleid

Vanwege de ANBI status heeft het bestuur het bestaande beloningsbeleid nu expliciet onder woorden gebracht:
De Stichting Repair Café Oegstgeest wordt bestuurd door vrijwilligers. Ook de andere taken worden door vrijwilligers uitgevoerd. Voor de werkzaamheden voor de stichting ontvangen betrokkenen geen beloning, noch een vrijwilligersvergoeding.

Het RSIN nummer van RCO is 8541.30.731.

Privacybeleid

Repair Café Internationaal/Oegstgeest gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het  privacybeleid staat welke gegevens de stichting verzamelt en hoe deze zijn beveiligd.

 

Geef een reactie

Weggooien? Mooi niet!