Kids Repair Café, één keer per maand

Is iets stuk? Dan kun je het weer maken. In het Kids Repair Café staan onze vrijwilligers klaar om kinderen van de basisschool te laten zien hoe je dat doet. Eén keer per maand is het vrij binnenlopen tussen 14.00 en 17.00 uur, in het Dorpscentrum, Lijtweg 9. Op woensdag 17 januari, 14 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni.

Hoe je hout zaagt, dat valt best te doen als iemand het je laat zien. Foto RCO/PR