Zaterdag 2 oktober zal het Repair Café Oegstgeest de deuren weer openen

Volgens plan zullen we op zaterdag 2 oktober onze bijeenkomsten hervatten in het Dorpscentrum.
Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen en restricties op gebied van Covid-19.
Indien er alsnog wijzigingen worden aangekondigd zullen we dit tijdig op onze website vermelden.