Actief in Dorpscentrum en op
basisscholen in Oegstgeest

Zaterdag 2 juli a.s. zijn we van 10:00 uur tot 13:00 uur in het Dorpscentrum. Aanbieden van de te repareren goederen (allerlei huishoudelijke apparatuur, textiel, kleinmeubelen, fietsen, ict-apparatuur, tuingereedschap e.d.) kunnen tot circa 12:30 uur worden aangeboden, rekening houdend met de reparatietijden van de producten. In augustus is er geen bijeenkomst in verband met de zomervakanties.
De afgelopen maanden konden we weer een paar mooie Repair Café-sessies organiseren. Het aanbod van diverse goederen was weer verrassend en een uitdaging voor de technici. Ze deden alles om te voorkomen dat een apparaat te vroeg wordt ‘afgedankt’ maar op tijd nog kon worden gerepareerd, waardoor de weg naar de afvalberg werd voorkomen. Met ruim 30 vrijwilligers hebben we de afgelopen maanden gemiddeld 80 reparaties uitgevoerd of werd er advies gegeven over de aanschaf van eventuele te vervangen onderdelen.
Het Repair Café was vorige week ook vertegenwoordigd op de Groenmarkt, waar menig bezoeker kennis kon maken met de geplande activiteiten in zowel het Dorpscentrum als op de basisscholen. Naast de maandelijkse bijeenkomsten in het Dorpscentrum worden ook in het nieuwe schooljaar weer lessen aangeboden: jong geleerd is oud gedaan!

In samenwerking met het Milieu Educatie Centrum (MEC) staan er weer interessante z.g. “Kids Repair Class” bijeenkomsten gepland voor de groepen 7 en 8 in Oegstgeest. Tijdig reserveren van de lessen is wel nodig zodat ook de nog elders werkende vrijwilligers de lessen tijdig kunnen afstemmen met hun werkschema.
Nu de zomervakantie nadert zijn we zaterdag a.s. nog een keertje in het Dorpscentrum en dan gaan we weer in september verder. Daarna maandelijks op de eerste zaterdag van de maand.